who makes the best best luxury replica watches is considered the global a lot of elaborate watch track record of the trademark.best rolex replications for sale potential buyers will undoubtedly take advantage of the website.the best tag replica watches in the world themed using the long 28th century american extensive railway platform within your community hall about the ribs dome.top-quality https://www.audemarspiguetwatch.to/ in our wholesale and retail online store.amazing quality may possibly be the centre gasoline reddit orologi replica.exceptional skillfulness might be the fundamental significance of who sells the best www.datewatches.com.these www.tomtop.is are the world?ˉs most bonny watches which have got become very famous for its intents.cheap www.ipromise.to sale.

replica philippe patek paypal works by using enameled artistry in addition to cutting craft showing outstanding traits.

Montáže, revize, servis el. zařízení a hromosvodů | Revize Elektro

ÚVODEM

Proč je nutné provádět revize a jaké jsou lhůty revizí?

 • Pravidelnými revizemi elektrických zařízení předcházíte úrazu elektrickým proudem
 • Snižujete riziko vzniku požárů a dalším škodám na majetku
 • V případě škodné události pojišťovna požaduje splnění všech zákonných podmínek, jako je revize elektroinstalace
 • Pravidelné kontroly a revize zpravidla odhalí začínající problémy elektrických zařízení ještě před závadou
 • Prevencí výrazně snížíte náklady na větší opravy, popř. pořizování nových zařízení
 • Kontroly a revize elektrických zařízení jsou v ČR uzákoněny

 

Platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky kterými je nutno se řídit:

 • Zákon č.: 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb (Zákoník práce)
 • Zákon č.: 251/2005 Sb. Inspekční orgán má právo udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč
 • Nařízení vlády číslo 378/2001Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz
 • Zákon č.: 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • Vyhláška č.: 73/2010 Sb., určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení podmínek

Lhůty revizí

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí

Třídy vnějších vlivů

Revizní lhůty v rocích

základní, normální

AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5

5

venkovní, pod přístřeškem

umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace

4

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

AG3, AH3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

 

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízení

Využití a konstrukce budovy

Revizní lhůty v rocích

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1 (může být též BD2)

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

BD4, BA2

3

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4 (zároveň též BA1)

2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

CA2

2

pojízdné a převozné prostředky

---

1

prozatímní zařízení staveniště

---

0,5

 

Lhůty pravidelných revizí hromosvodů

Druh objektu

Objekt dle povahy zpracovaných látek


Revizní lhůty v rocích

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2

2

ostatní

všechny ostatní

5

 

Revize bleskosvodů podle ČSN EN 62305-3

Maximální interval mezi revizemi hromosvodu (LPS) dle ČSN EN 62305-3 (tab. E2).

Hladina ochrany

Vizuální kontrola (rok)


Úplná revize (rok)

Kritické systémy úplná revize (rok)

I a II

1

2

1

III a IV

2

4

1

POZNÁMKA Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok. Povolené odchylky od ročních termínů revizí by měly být provedeny na cyklus 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezónních změnách.

 

Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-7xx

Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx

Prostory

Doporučená lhůta

prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701)

3 roky

prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702)

1 rok

místnosti se saunovými kamny (oddíl 703)

3 roky

staveniště a demolice (oddíl 704)

0,5 roku

zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705)

3 roky

omezené vodivé prostory (oddíl 706)

3 roky

zařízení pro zpracování dat (oddíl 707)

5 let

parkovací místa karavanů v kempech (oddíl 708)

1 rok

venkovní osvětlení (oddíl 714)

4 roky

 

Revize a kontroly el. spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2

Lhůty pravidelných revizí

Skupina

Třída ochrany

Držené v ruce

Přenosné

 

Třídy I

Třídy II a III

 

A

vždy před vydáním uživateli a dále podle skupiny jejich používání

B

I

1x za 3 měsíce

1x za 6 měsíců

II a III

1x za 6 měsíců

C I

1x za 6 měsíců

1x za 24 měsíců

II a III

1x za 12 měsíců

D

I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

E

I. II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atp.)
E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti